Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen met een aangeboren hartafwijking (AHA) en een onverwerkt medisch gerelateerd trauma.

PTSS

Kinderen met een aangeboren hartafwijking (AHA) die in het ziekenhuis worden opgenomen, moeten vaak invasieve en pijnlijke medische handelingen ondergaan. Hierdoor kunnen ze de ziekenhuisopnamen en alle gebeurtenissen eromheen niet goed verwerken en zelfs een posttraumatische stress stoornis (PTSS) ontwikkelen.

Volgens onderzoek komt een PTSS bij ongeveer 10% van de kinderen voor en verhoogde symptomen van PTSS zelfs bij ca. 35%. Dit gaat vaak gepaard met angst/depressie, lagere kwaliteit van leven, concentratie-, school- en slaapproblemen.

 

EMDR

Een nieuwe baanbrekende, snel werkende behandelmethode tegen (verhoogde symptomen) van PTSS is Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een geprotocolleerde behandeling die korter  duurt (minder dan 6 sessies) en ook minder pijnlijk/belastend is dan bestaande traditionele psychotherapieën. Deze innovatieve behandelmethode is helaas nu nog niet standaard beschikbaar is in de reguliere zorg voor jongeren met AHA en verhoogde symptomen van PTSS, die herhaalde medische ingrepen moeten ondergaan.

Bij EMDR wordt door het maken van ritmische oogbewegingen en gelijktijdig het in gedachten nemen van een traumatische ervaring, de angstlading van die gedachte meteen verminderd, en dus minder pijnlijk.

 

Onderzoek EMDR

Voor dit onderzoek worden gedurende drie jaar 360 kinderen met een aangeboren hartafwijking in de leeftijd van 4-16 jaar uitgenodigd die symptomen van PTSS hebben. De helft van deze groep kinderen zal de EMDR behandelmethode krijgen en de andere helft de reguliere medische behandeling.

Met dit onderzoek hoopt het Erasmus MC te bereiken dat:

  • De effectiviteit van EMDR vastgesteld kan worden bij kinderen met AHA en verhoogde PTSS symptomen, om hun kwaliteit van leven te verhogen en een klinische PTSS stoornis (met bijbehorende  psychsociale problemen) te voorkomen.
  • Op snelle en simpele wijze screenen op medische traumatisering bij deze kinderen.
  • Bij gebleken effectiviteit, deze screening en EMDR behandeling voor kinderen met een AHA en medische traumatisering (inter)nationaal implementeren zodat alle kinderen de behandeling krijgen die ze nodig hebben.

 

Conculsie

In totaal waren 420 kinderen en jongeren (4-16 jaar) en hun ouders bereid om (deels) deel te nemen aan het EMDR onderzoek. Ongeveer 21% van de kinderen en jongeren bleek verhoogde posttraumatische stress klachten te hebben. 74 van de kinderen/jongeren met partiële PTSS (partiële PTSS = verhoogde posttraumatische stressklachten die niet voldoen aan een diagnose voor een posttraumatische stress stoornis) werden opgedeeld in twee groepen: 37 kinderen/jongeren kregen EMDR therapie en 37 kinderen/jongeren kregen geen EMDR therapie. Beide groepen vulden voor en na de therapie vragenlijsten in en hadden een gesprek met een psycholoog. Uit het onderzoek blijkt dat de klachten in beide groepen verbeterden na deelname. Toekomstig onderzoek zal moeten uitzoeken welke groep kinderen/jongeren het meest baat heeft bij EMDR en voor welke groep andere psychologische interventies voldoende zijn.

We willen alle kinderen en jongeren en hun ouders nogmaals hartelijk danken voor hun deelname!
 

Interview met Maya Meentken Psycholoog-onderzoeker van het Erasmus MC over EMDR

« Bekijk alle onderzoeken