Het verhaal van Dorien, geboren met een bicuspide aortaklep in combinatie met aortaklepstenose

Het verhaal van Tess, geboren met tetralogie van Fallot

Het verhaal van Vibeke, geboren met een pulmonalisklepatresie