Het verhaal van Jamie, geboren met een VSD

Het verhaal van Féline, geboren met HRHS, pulmonalisatresie en een ASD

Het verhaal van Esmee, geboren met de ziekte van Ebstein en een hartspierziekte.