Het verhaal van Beau, geboren met transpositie van de grote vaten

Het verhaal van Julen, geboren met ‘Taussig-Bing’

Het verhaal van Sill, geboren met coarctatio aortae