De organisatie

Stichting Hartekind is het enige goede doel in Nederland dat zich uitsluitend inzet voor wetenschappelijk onderzoek naar hartafwijkingen bij kinderen. Met als missie om de overlevingskansen van hartekinderen te vergroten en kwaliteit van leven te verbeteren. Daarnaast richt de organisatie zich op het creëren van bewustwording bij het grote publiek voor de problematiek van hartafwijkingen bij kinderen.
Deze doelstellingen liggen vast in de statuten.

Lees hoe wij werken aan het bereiken van deze doelen

 

In onderstaande video legt kindercardioloog Irene Kuipers aan tafel bij Eva Jinek uit waarom het werk van Stichting Hartekind zo belangrijk is:

 

Kernwaarden

  • Integriteit
    ​Wij handelen te allen tijde eerlijk en oprecht en streven de doelen na waarvoor wij staan.
  • Kwaliteit
    ​Wij functioneren op professionele wijze, gaan zo efficiënt en effectief mogelijk met middelen om en proberen onze deskundigheid waar mogelijk te bevorderen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren en committeren ons daarom aan het principe van continu leren en verbeteren.
  • Transparantie
    ​Wij staan borg voor openheid naar en het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten aan onze belanghebbenden. Wij voorzien onze belanghebbenden daarom van voor hen relevante inhoudelijke en financiële informatie.

Wil je meer weten over hoe Stichting Hartekind invulling geeft aan deze kernwaarden? 

Lees het jaarverslag
 


Vacatures

Vacatures vrijwilligers

Ook als vrijwilliger kun je een bijdrage leveren aan de strijd voor hartekinderen. Wil jij een steentje bijdragen door een stukje van jouw vrije tijd in te zetten? Neem contact op en wordt bijvoorbeeld regiocoördinator of collectant. Of solliciteer naar (één van de) openstaande vacature(s):

 


Erkend Goed Doel

Stichting Hartekind is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wordt voldaan aan strenge kwaliteitseisen die door toezichthouder CBF worden gecontroleerd. Deze Erkenning is een garantie dat je met een betrouwbare organisatie van doen hebt, waaraan met een gerust hart geld kan worden gegeven.

Wat is Erkenning?
Erkenning is het keurmerk voor Goede Doelen dat door het toezichthouder CBF wordt uitgegeven. Maar liefst 4,2 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Erkende Goede Doelen dragen daadwerkelijk bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig om met elke euro, leggen verantwoording af en laten zich onafhankelijk controleren. Wil je meer weten? Kijk op geefgerust.nl.

Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Bekijk hier het CBF-Erkenningspaspoort van Stichting Hartekind.